SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty morušovité (akantocyty)

Erytrocyty morušovitéCSF_Erytrocyty morušovité

Erytrocyty morušovité (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)


Erytrocyty morušovité (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)

Erytrocyty morušovité (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)
03520

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min


Viz též:
Erytrocyty morušovité
Likvor
*
Numerická koncentrace