SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty - semikvantitativně

Erytrocyty semikvant.U_Erytrocyty semikvant.

Erytrocyty semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Erytrocyty semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Erytrocyty semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
03357

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U_Erytrocyty semikvant.
U
*
Arbitrární koncentrace