SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Lýza euglobulinové frakce proteinů plazmy

Euglobulinová lýzaEFP(P)_Euglobulinová lýza

Euglobulinová lýza (Euglob. frakce prot.(P); čas [h] *)


Euglobulinová lýza (Euglob. frakce prot.(P); čas [h] *)

Euglobulinová lýza (Euglob. frakce prot.(P); čas [h] *)
04662

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Materiál je nutné zpracovat okamžitě po odběru. Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Transport v chladu. Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
Euglobulinová lýza
Euglob. frakce proteinů(P)
*
Čas