SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Extracelulární Fe

Extracelulární FeECF(BM)_Extracelulární Fe

Extracelulární Fe (Extracel. tek. (BM); vlastnost (popis) [-] *)


Extracelulární Fe (Extracel. tek. (BM); vlastnost (popis) [-] *)

Extracelulární Fe (Extracel. tek. (BM); vlastnost (popis) [-] *)
09521

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h


Viz též:
Extracelulární Fe
Extracel. tekutina (kostní dřeň)
*
Vlastnost (popis)