SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Fragmenty protrombinu F1+2

Fragmenty F1+2P_Fragmenty F1+2

Fragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] *)


Fragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] *)

Fragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] *)
13806

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
P
*
Látková koncentrace