SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Plazmatický koagulační faktor XIII

Faktor XIIIP(FC)_Faktor XIII

Faktor XIII (P(fibrinová frakce); vlastnost (popis) [-] *)


Faktor XIII (P(fibrinová frakce); vlastnost (popis) [-] *)

Faktor XIII (P(fibrinová frakce); vlastnost (popis) [-] *)
07815

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr, nebo druhá centrifugace sesáté plazmy opět 15 minut při 2500 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden


Viz též:
Faktor XIII
*
Vlastnost (popis)