SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Železo celkové

FeS_Fe

Fe (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Fe

Fe (P; látková konc. [µmol/l] *)


Fe (S; látková konc. [µmol/l] *)

Fe (S; látková konc. [µmol/l] *)
01781

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 r


Viz též:
Fe
S
*
Látková koncentrace
ŽelezoFe (P; látková konc. [µmol/l] *)

Fe (P; látková konc. [µmol/l] *)
01778

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Nesmí se použít zkumavka s K3EDTA nebo s oxalátem. Používat pouze jednorázové nebo speciálně myté zkumavky. Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r


Viz též:
P_Fe
Fe
P
*
Látková koncentrace
Železo