SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Feritin

FeritinS_Feritin

Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

P_Feritin

Feritin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

CSF_Feritin

Feritin (Csf.; hmot. konc. [µg/l] *)


Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
03444

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorky s koncentrací vyšší než nejvyšší kalibrátor je nutno ředit nulovým kalibrátorem. Lze analyzovat hemolytické i ikterické vzorky. U vzorků vyšších než 25000 µg/l by se mohl projevit "hook effect".
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Je možné opakované zmrazování a rozmrazování vzorků.


Viz též:
Feritin
S
*
Hmotnostní koncentraceFeritin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Feritin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
03441

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Nejsou zvláštní požadavky na odběr.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace erytrocytů, jiná není nutná.


Viz též:
P_Feritin
Feritin
P
*
Hmotnostní koncentraceFeritin (Csf.; hmot. konc. [µg/l] *)

Feritin (Csf.; hmot. konc. [µg/l] *)
03708

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)


Viz též:
Likvor_Feritin
Feritin
Likvor
*
Hmotnostní koncentrace