SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Faktor IX - antigen

Faktor IX - antigenP_Faktor IX - antigen

Faktor IX - antigen (P; Rel. arb. látková konc. [1] *)


Faktor IX - antigen (P; Rel. arb. látková konc. [1] *)

Faktor IX - antigen (P; Rel. arb. látková konc. [1] *)
16192

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.


Viz též:
P
*