SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Faktor X

Faktor XP_Faktor X

Faktor X (P; Relativní arb. aktivita [1] *)


Faktor X (P; Relativní arb. aktivita [1] *)

Faktor X (P; Relativní arb. aktivita [1] *)
16203

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky


Viz též:
Faktor X
P
*
Relativní arbitrární aktivita