SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Gentamicin (massc.)

Gentamicin (massc.)S_Gentamicin (massc.)

Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] *)


Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] *)
01849

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
Gentamicin (massc.)
S
*
Hmotnostní koncentrace