SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Gama-glutamyltransferáza

GGTS_GGT

GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

P_GGT

GGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
01960

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 8 týden


Viz též:
S_GGT
GGT
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
GGTGGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

GGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
01958

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 8 týden


Viz též:
P_GGT
GGT
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
GGT