SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Glukóza

GlukózaS_Glukóza

Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] *)

P_Glukóza

Glukóza (P; látková konc. [mmol/l] *)

U_Glukóza

Glukóza (U; látková konc. [mmol/l] *)

DU_Glukóza

Glukóza (dU; látkový tok [mmol/d] *)

CSF_Glukóza

Glukóza (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

UNSFP_Glukóza

Glukóza (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)


Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] *)

Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] *)
01898

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek zcentrifugujte do 60 min od náběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
V plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu.


Viz též:
S_Glukóza
Glukóza
S
*
Látková koncentrace
GlukózaGlukóza (P; látková konc. [mmol/l] *)

Glukóza (P; látková konc. [mmol/l] *)
01896

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) je nevhodný. Pozor - fluorid sodný je jedovatý!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Odběr vzorku bez antiglykolytických přísad (fluoridu sodného) je nevhodný, protože bez jejich přítomnosti v plné krvi lze zaznamenat za pokojové teploty pokles koncentrace glukózy již po 10 minutách po odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita glukózy je pouze za přítomnosti antiglykolytických přísad (fluoridu sodného) při náběru.


Viz též:
P_Glukóza
Glukóza
P
*
Látková koncentrace
GlukózaGlukóza (U; látková konc. [mmol/l] *)

Glukóza (U; látková konc. [mmol/l] *)
01900

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči (za 6, 8, 12 nebo 24 hodin). Při sběru moče zabraňte bakteriální kontaminaci.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 24 h


Viz též:
U_Glukóza
Glukóza
U
*
Látková koncentrace
Glukóza (moč)Glukóza (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Glukóza (dU; látkový tok [mmol/d] *)
01894

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Sběrnou nádobu nebo odlitý vzorek uchovávejte až do doby analýzy v lednici při +4 až +8° C. Při sběru moče zabraňte bakteriální kontaminaci.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
dU_Glukóza
Glukóza
dU
*
Látkový tokGlukóza (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

Glukóza (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)
01892

Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabraňte jakékoli bakteriální kontaminaci.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týden


Viz též:
Glukóza
Likvor
*
Látková koncentraceGlukóza (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Glukóza (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
05007

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, Na2EDTA


Viz též:
Glukóza
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentrace