SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Glukóza semikvantitativně

Glukóza semikvant.U_Glukóza semikvant.

Glukóza semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Glukóza semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Glukóza semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
03363

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení se provádí v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovení se provádí v nativní moči.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U_Glukóza semikvant.
U
*
Arbitrární koncentrace