SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Glutamát

GlutamátS_Glutamát

Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Glutamát

Glutamát (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_Glutamát

Glutamát (U; látková konc. [µmol/l] *)

DU_Glutamát

Glutamát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

CSF_Glutamát

Glutamát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] *)
01930

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Glutamát
S
*
Látková koncentraceGlutamát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Glutamát (P; látková konc. [µmol/l] *)
01928

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Glutamát
P
*
Látková koncentraceGlutamát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Glutamát (U; látková konc. [µmol/l] *)
01934

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Glutamát
U
*
Látková koncentraceGlutamát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Glutamát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
01924

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Glutamát
dU
*
Látkový tokGlutamát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Glutamát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
01922

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Glutamát
Likvor
*
Látková koncentrace