SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Glutarát

GlutarátU_Glutarát

Glutarát (U; látková konc. [µmol/l] *)


Glutarát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Glutarát (U; látková konc. [µmol/l] *)
08738

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
U
*
Látková koncentrace