SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Glycin

GlycinS_Glycin

Glycin (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Glycin

Glycin (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_Glycin

Glycin (U; látková konc. [µmol/l] *)

DU_Glycin

Glycin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

CSF_Glycin

Glycin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


Glycin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Glycin (S; látková konc. [µmol/l] *)
01946

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Glycin
S
*
Látková koncentraceGlycin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Glycin (P; látková konc. [µmol/l] *)
01944

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Glycin
P
*
Látková koncentraceGlycin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Glycin (U; látková konc. [µmol/l] *)
01950

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Glycin
U
*
Látková koncentraceGlycin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Glycin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
01940

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Glycin
dU
*
Látkový tokGlycin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Glycin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
01938

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Glycin
Likvor
*
Látková koncentrace