SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Granulocytární řada v kostní dřeni

Granulocytární řada - BMBCEL(BM)_Granulocytární řada - BM

Granulocytární řada - BM (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)


Granulocytární řada - BM (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Granulocytární řada - BM (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
09529

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.


Viz též:
Granulocytární řada - BM
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podíl