SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hemoglobin

HemoglobinS_Hemoglobin

Hemoglobin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

P_Hemoglobin

Hemoglobin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

B_Hemoglobin

Hemoglobin (B; hmot. konc. [g/l] *)

B(A)_Hemoglobin

Hemoglobin (B(a); hmot. konc. [g/l] *)

B(V)_Hemoglobin

Hemoglobin (B(v); hmot. konc. [g/l] *)

U_Hemoglobin

Hemoglobin (U; hmot. konc. [mg/l] *)

UNSF_Hemoglobin

Hemoglobin (Nesp. tekutina; hmot. konc. [g/l] *)


Hemoglobin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Hemoglobin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
01995

Materiál: Krev
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 1500 g. Sérum se dále vyšetřuje.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu séra.


Viz též:
Hemoglobin
S
*
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Hemoglobin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
01993

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 20 minut při 1500 g. Plazma se dále vyšetřuje.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
-70 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu plazmy.


Viz též:
Hemoglobin
P
*
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (B; hmot. konc. [g/l] *)

Hemoglobin (B; hmot. konc. [g/l] *)
01990

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita hemoglobinu je delší než stabilita erytrocytů proto, že vlivem skladování dochází k hemolýze erytrocytů, která na hladinu hemoglobinu nemá vliv.


Viz též:
B_Hemoglobin
Hemoglobin
B
*
Hmotnostní koncentrace
HemoglobinHemoglobin (B(a); hmot. konc. [g/l] *)

Hemoglobin (B(a); hmot. konc. [g/l] *)
16391

Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se arteriální krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Hemoglobin
B(a)
*
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (B(v); hmot. konc. [g/l] *)

Hemoglobin (B(v); hmot. konc. [g/l] *)
16393

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Hemoglobin
B(v)
*
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (U; hmot. konc. [mg/l] *)

Hemoglobin (U; hmot. konc. [mg/l] *)
03559

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Nejlépe ranní moč.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h


Viz též:
Hemoglobin
U
*
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (Nesp. tekutina; hmot. konc. [g/l] *)

Hemoglobin (Nesp. tekutina; hmot. konc. [g/l] *)
09263

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Hemoglobin
Nespecifikovaná tekutina
*
Hmotnostní koncentrace