SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hemoglobin - semikvantitativně

Hemoglobin semikvant.U_Hemoglobin semikvant.

Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
03370

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U
*
Arbitrární koncentrace