SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hemolýza HCl indukovaná

Hemolýza HCl indukovanáERC_Hemolýza HCl indukovaná

Hemolýza HCl indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)


Hemolýza HCl indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)

Hemolýza HCl indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)
11230

Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Současně je potřeba odebrat 5 ml nativní krve od zdravého jedince (bez ohledu na skupinu) a 3 ml nativní krve od dárce skupiny AB.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Krev se centrifuguje 10 minut při 1500 g. Získá se sérum a z krevního koagula několikerým propíráním i erytrocyty. Vše se dále ihned zpracovává.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu dodané krve.


Viz též:
Hemolýza HCl indukovaná
Erytrocyty
*
Přítomnost