SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hemolýza sacharózou indukovaná

Hemolýza sacharózou indukovanáERC_Hemolýza sacharózou indukovaná

Hemolýza sacharózou indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)


Hemolýza sacharózou indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)

Hemolýza sacharózou indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)
11231

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr může být i do heparinu nebo citrítu 1 + 9. Současně se odebere 8 ml nativní krve od zdravé osoby stejné krevní skupiny jako pacient.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Z nesrážlivé krve se několikerým propíráním získá náplav erytrocytů. Nativní krev se centrifuguje 10 minut při 2000 g a získá se sérum. Vše se dále ihned zpracovává.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu dodané krve.


Viz též:
Hemolýza sacharózou indukovaná
Erytrocyty
*
Přítomnost