SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Histidin

HistidinS_Histidin

Histidin (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Histidin

Histidin (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_Histidin

Histidin (U; látková konc. [µmol/l] *)

DU_Histidin

Histidin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

CSF_Histidin

Histidin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


Histidin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Histidin (S; látková konc. [µmol/l] *)
02049

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Histidin
S
*
Látková koncentraceHistidin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Histidin (P; látková konc. [µmol/l] *)
02047

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Histidin
P
*
Látková koncentraceHistidin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Histidin (U; látková konc. [µmol/l] *)
02053

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Histidin
U
*
Látková koncentraceHistidin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Histidin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
02043

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Histidin
dU
*
Látkový tokHistidin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Histidin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
08792

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Histidin
Likvor
*
Látková koncentrace