SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Homogentisát kvalitativně

Homogentisát kvalitativněU_Homogentisát kvalitativně

Homogentisát kvalitativně (U; přítomnost [-] *)


Homogentisát kvalitativně (U; přítomnost [-] *)

Homogentisát kvalitativně (U; přítomnost [-] *)
08796

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Homogentisát kvalitativně
U
*
Přítomnost