SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hexagonální fosfolipidová neutralizace LA - APPT

Hexag. fosfolip. neutr. - APTTP_Hexag. fosfolip. neutr. - APTT

Hexag. fosfolip. neutr. - APTT (P; čas [s] *)


Hexag. fosfolip. neutr. - APTT (P; čas [s] *)

Hexag. fosfolip. neutr. - APTT (P; čas [s] *)
12158

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
Hexag. fosfolip. neutr. - APTT
P
*
Čas