SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Inzulinu podobný růstový faktor 1

IGF-1S_IGF-1

IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] *)

P_IGF-1

IGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] *)


IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] *)

IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] *)
08160

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.


Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceIGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] *)

IGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] *)
08159

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.


Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace