SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

IgG2 podtřída

IgG2 podtřídaS_IgG2 podtřída

IgG2 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] *)

P_IgG2 podtřída

IgG2 podtřída (P; hmot. konc. [g/l] *)


IgG2 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] *)

IgG2 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] *)
02194

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
IgG2 podtřída
S
*
Hmotnostní koncentraceIgG2 podtřída (P; hmot. konc. [g/l] *)

IgG2 podtřída (P; hmot. konc. [g/l] *)
02190

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
IgG2 podtřída
P
*
Hmotnostní koncentrace