SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Interleukin 8

Interleukin 8S_Interleukin 8

Interleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

P_Interleukin 8

Interleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] *)


Interleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Interleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] *)
09540

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma je vhodnější materiál než sérum. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat sérum do dvou hodin od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 týden
Poznámka ke stabilitě:
Delší skladování možné při -70 °C.


Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Interleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] *)
09538

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat plazmu do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 týden
Poznámka ke stabilitě:
Delší skladování možné při -70 °C.


Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace