SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protrombinový test - hodnota INR

Protrombinový test - INRP_Protrombinový test - INR

Protrombinový test - INR (P; rel. čas [1] výpočet)


Protrombinový test - INR (P; rel. čas [1] výpočet)

Protrombinový test - INR (P; rel. čas [1] výpočet)
03571

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
Protrombinový test - INR
P
Výpočet
Relativní čas