SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Retikulocyty (IRFH, frakce vysoce nezralých retik.)

Retikulocyty (IRFH)RTCB_Retikulocyty (IRFH)

Retikulocyty (IRFH) (Retikulocyty (krev); num. podíl [1] *)


Retikulocyty (IRFH) (Retikulocyty (krev); num. podíl [1] *)

Retikulocyty (IRFH) (Retikulocyty (krev); num. podíl [1] *)
14057

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev vždy dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na laboratorní teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
2 - 8 °C: 24 h


Viz též:
*
Numerický podíl