SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Draselný kation

KS_K

K (S; látková konc. [mmol/l] *)

P_K

K (P; látková konc. [mmol/l] *)

U_K

K (U; látková konc. [mmol/l] *)

DU_K

K (dU; látkový tok [mmol/d] *)

UNSFP_K

K (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)


K (S; látková konc. [mmol/l] *)

K (S; látková konc. [mmol/l] *)
02269

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalytovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.


Viz též:
S_K
K
S
*
Látková koncentrace
DraslíkK (P; látková konc. [mmol/l] *)

K (P; látková konc. [mmol/l] *)
02266

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Hemolytické vzorky neanalyzovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platné pro separovanou plazmu. Při -70 °C stabilita 5 let.


Viz též:
P_K
K
P
*
Látková koncentrace
DraslíkK (U; látková konc. [mmol/l] *)

K (U; látková konc. [mmol/l] *)
02272

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece kalia.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
K
U
*
Látková koncentrace
Draslík (moč)K (dU; látkový tok [mmol/d] *)

K (dU; látkový tok [mmol/d] *)
02263

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
K
dU
*
Látkový tokK (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

K (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
05018

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
K
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentrace