SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Cholesterol LDL - výpočet podle Friedewaldovy rovnice

Cholesterol LDL - výpočetS_Cholesterol LDL - výpočet

Cholesterol LDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)


Cholesterol LDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Cholesterol LDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)
03380

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Výpočet podle Friedewalda na základě cholesterolu celkového, cholesterolu HDL a triglyceridu (LDL = CHOL - TGL*0.37 - HDL), pouze při koncentraci triglyceridu pod 5 mmol/l.


Viz též:
S_Cholesterol LDL - výpočet
S
Výpočet
Látková koncentrace