SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Leukocyty

LeukocytyB_Leukocyty

Leukocyty (B; num. konc. [10^9/l] *)

U_Leukocyty

Leukocyty (U; num. konc. [10^6/l] *)

CSF_Leukocyty

Leukocyty (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)

PRD(PT)_Leukocyty

Leukocyty (Perit. dialyzát(Pt); num. konc. [10^9/l] *)

SU_Leukocyty

Leukocyty (sU; num. tok [1/s] *)

UNSF_Leukocyty

Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^9/l] *)


Leukocyty (B; num. konc. [10^9/l] *)

Leukocyty (B; num. konc. [10^9/l] *)
02380

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
2 - 8 °C: 24 h


Viz též:
Leukocyty
B
*
Numerická koncentrace
LeukocytyLeukocyty (U; num. konc. [10^6/l] *)

Leukocyty (U; num. konc. [10^6/l] *)
03384

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Sděluje se jako počet leukocytů eliminovaných za sekundu. Používejte návod pro pacienta.


Viz též:
Leukocyty
U
*
Numerická koncentraceLeukocyty (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)

Leukocyty (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)
03583

Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 h
Poznámka ke stabilitě:
Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grunwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.


Viz též:
Leukocyty
Likvor
*
Numerická koncentraceLeukocyty (Perit. dialyzát(Pt); num. konc. [10^9/l] *)

Leukocyty (Perit. dialyzát(Pt); num. konc. [10^9/l] *)
03585

Materiál: Peritoneální dialyzát (z pacienta)
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min


Viz též:
Leukocyty
Periton. dialyzát(Pt)
*
Numerická koncentraceLeukocyty (sU; num. tok [1/s] *)

Leukocyty (sU; num. tok [1/s] *)
03382

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Sděluje se jako počet leukocytů eliminovaných za sekundu. Používejte návod pro pacienta.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Objem moče změřit s přesností na jeden mililitr. Moč dobře promíchat a odlít do zkumavky tomu určené.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stanovení musí být provedeno maximálně do dvou hodin od ukončení sběru moče.


Viz též:
Leukocyty
Moč za sekundu
*
Numerický tokLeukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^9/l] *)

Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^9/l] *)
09323

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.


Viz též:
Leukocyty
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerická koncentrace