SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Leukocyty

LeukocytyUNSF_Leukocyty

Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)


Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)
16249

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.


Viz též:
Leukocyty
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerická koncentrace