SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Leukocyty

LeukocytyCSF_Leukocyty

Leukocyty (Csf.; num. konc. [10^9/l] *)


Leukocyty (Csf.; num. konc. [10^9/l] *)

Leukocyty (Csf.; num. konc. [10^9/l] *)
16251

Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Za fyziologických poměrů jsou v likvoru přítomny pouze buňky mononukleární, tedy elementy s nesegmentovanými jádry, ke kterým patří lymfocyty a monocyty. Převažujícím buněčným typem jsou za normálních okolností lymfocyty, jejichž zastoupení kolísá mezi 65 % až 80 %. Při arteficiální příměsi krve do likvoru v průběhu lumbální punkce dochází k poranění okolních měkkých tkání či žilních pletení v páteřním kanálu a do vzorku odebraného likvoru pak pronikají elementy periferní krve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 h
Poznámka ke stabilitě:
Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grunwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.


Viz též:
Leukocyty
Likvor
*
Numerická koncentrace