SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyt (MCV, střední objem)

Erytrocyt (MCV)ERC(B)_Erytrocyt (MCV)

Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] *)

ERC(UNF)_Erytrocyt (MCV)

Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] *)


Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] *)

Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] *)
02417

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo lze použít i soli EDTA. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h


Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (B)
*
Entitní objem
MCVErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] *)

Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] *)
09332

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min


Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
*
Entitní objem