SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Monomery fibrinu

Monomery fibrinuP_Monomery fibrinu

Monomery fibrinu (P; arb. konc. [arb.j.] *)


Monomery fibrinu (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Monomery fibrinu (P; arb. konc. [arb.j.] *)
03600

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
Monomery fibrinu
P
*
Arbitrární koncentrace