SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hlenová vlákna

Hlenová vláknaU_Hlenová vlákna

Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] *)
12333

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z pěti ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U
*
Arbitrární koncentrace