SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Nitrity - semikvantitativně

Nitrity semikvant.U_Nitrity semikvant.

Nitrity semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Nitrity semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Nitrity semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)
03398

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se za účelem posouzení bakteriurie v rámci základního chemického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z pěti ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U_Nitrity semikvant.
U
*
Arbitrární koncentrace