SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Neuronspecifická enoláza

NSES_NSE

NSE (S; hmot. konc. [µg/l] *)

P_NSE

NSE (P; hmot. konc. [µg/l] *)


NSE (S; hmot. konc. [µg/l] *)

NSE (S; hmot. konc. [µg/l] *)
02555

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE i v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů, měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat opakované rozmrazení a zamrazení vzorku.


Viz též:
S_NSE
NSE
S
*
Hmotnostní koncentraceNSE (P; hmot. konc. [µg/l] *)

NSE (P; hmot. konc. [µg/l] *)
02553

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí přednostně v séru.


Viz též:
NSE
P
*
Hmotnostní koncentrace