SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Osteokalcin (SC)

Osteokalcin (SC)S_Osteokalcin (SC)

Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] *)

P_Osteokalcin (SC)

Osteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] *)


Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] *)

Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] *)
08918

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístít odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.


Viz též:
S
*
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] *)

Osteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] *)
08915

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
2 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 d


Viz též:
P
*
Látková koncentrace