SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Fosfáty anorganické

PS_P

P (S; látková konc. [mmol/l] *)

P_P

P (P; látková konc. [mmol/l] *)

U_P

P (U; látková konc. [mmol/l] *)

DU_P

P (dU; látkový tok [mmol/d] *)


P (S; látková konc. [mmol/l] *)

P (S; látková konc. [mmol/l] *)
02617

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při skladování při -70 °C stabilita 5 let.


Viz též:
S_P
P
S
*
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (P; látková konc. [mmol/l] *)

P (P; látková konc. [mmol/l] *)
02615

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo používat libovolný heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Při - 70 °C stabilita 5 let.


Viz též:
P_P
P
P
*
Látková koncentrace
Fosfáty anorganickéP (U; látková konc. [mmol/l] *)

P (U; látková konc. [mmol/l] *)
02619

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týden


Viz též:
P
U
*
Látková koncentrace
Fosfáty anorganické (moč)P (dU; látkový tok [mmol/d] *)

P (dU; látkový tok [mmol/d] *)
02613

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týden


Viz též:
P
dU
*
Látkový tok