SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADPB_Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] *)


Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] *)

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] *)
16264

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,129 mol/l – 3,8% (příp. 0,109 mol/l - 3,2% ) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 – 0,60.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
B
*
Čas