SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPIB_Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI (B; čas [s] *)


Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI (B; čas [s] *)

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI (B; čas [s] *)
16265

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 – 0,60. Šetrný odběr i transport do laboratoře.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
B
*
Čas