SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Fenylalanin

FenylalaninS_Fenylalanin

Fenylalanin (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Fenylalanin

Fenylalanin (P; látková konc. [µmol/l] *)

B_Fenylalanin

Fenylalanin (B; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

U_Fenylalanin

Fenylalanin (U; látková konc. [µmol/l] *)

DU_Fenylalanin

Fenylalanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

CSF_Fenylalanin

Fenylalanin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


Fenylalanin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Fenylalanin (S; látková konc. [µmol/l] *)
02668

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Fenylalanin
S
*
Látková koncentraceFenylalanin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Fenylalanin (P; látková konc. [µmol/l] *)
02666

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Fenylalanin
P
*
Látková koncentraceFenylalanin (B; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Fenylalanin (B; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
15108

Materiál: Krev
Odběr do: Filtrační papír pro vyš. ze suché kapky krve
Pokyny k odběru vzorku:
Krev se odebírá na speciální filtrační papír - suchá krevní skvrna.


Viz též:
Fenylalanin
B
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceFenylalanin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Fenylalanin (U; látková konc. [µmol/l] *)
02672

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Fenylalanin
U
*
Látková koncentraceFenylalanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Fenylalanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
02662

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Fenylalanin
dU
*
Látkový tokFenylalanin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Fenylalanin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
02660

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Fenylalanin
Likvor
*
Látková koncentrace