SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Fytanát

FytanátS_Fytanát

Fytanát (S; hmot. konc. [mg/l] *)

P_Fytanát

Fytanát (P; hmot. konc. [mg/l] *)


Fytanát (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Fytanát (S; hmot. konc. [mg/l] *)
08964

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Hemolýza vzorku interferuje při stanovení.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Fytanát
S
*
Hmotnostní koncentraceFytanát (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Fytanát (P; hmot. konc. [mg/l] *)
08962

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Hemolýza vzorku interferuje při stanovení.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Fytanát
P
*
Hmotnostní koncentrace