SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protein celkový

Protein celkovýS_Protein celkový

Protein celkový (S; hmot. konc. [g/l] *)

P_Protein celkový

Protein celkový (P; hmot. konc. [g/l] *)

U_Protein celkový

Protein celkový (U; hmot. konc. [g/l] *)

DU_Protein celkový

Protein celkový (dU; hmot. tok [g/d] *)

CSF_Protein celkový

Protein celkový (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)

UNSFP_Protein celkový

Protein celkový (Nesp.tekut.(Punkce); hmot. konc. [g/l] *)


Protein celkový (S; hmot. konc. [g/l] *)

Protein celkový (S; hmot. konc. [g/l] *)
02756

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze a venostáze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
2 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
S_Protein celkový
Protein celkový
S
*
Hmotnostní koncentrace
Celková bílkovinaProtein celkový (P; hmot. konc. [g/l] *)

Protein celkový (P; hmot. konc. [g/l] *)
02754

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Vliv polohy při odběru. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
2 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
P_Protein celkový
Protein celkový
P
*
Hmotnostní koncentrace
Celková bílkovinaProtein celkový (U; hmot. konc. [g/l] *)

Protein celkový (U; hmot. konc. [g/l] *)
02758

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení ve sbírané moči (sběr bez konzervačních látek).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
-20 °C: 1 r


Viz též:
Protein celkový
U
*
Hmotnostní koncentrace
Celková bílkovina (moč)Protein celkový (dU; hmot. tok [g/d] *)

Protein celkový (dU; hmot. tok [g/d] *)
02752

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Sběr moče bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při +4 až +8 °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou centrifugovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 r


Viz též:
dU_Protein celkový
Protein celkový
dU
*
Hmotnostní tokProtein celkový (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)

Protein celkový (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)
02750

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 1 hodiny od odběru
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
Likvor_Protein celkový
Protein celkový
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceProtein celkový (Nesp.tekut.(Punkce); hmot. konc. [g/l] *)

Protein celkový (Nesp.tekut.(Punkce); hmot. konc. [g/l] *)
05104

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
Protein celkový
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Hmotnostní koncentrace