SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Pyruvát

PyruvátS_Pyruvát

Pyruvát (S; látková konc. [mmol/l] *)

P_Pyruvát

Pyruvát (P; látková konc. [mmol/l] *)

B_Pyruvát

Pyruvát (B; látková konc. [mmol/l] *)

U_Pyruvát

Pyruvát (U; látková konc. [µmol/l] *)


Pyruvát (S; látková konc. [mmol/l] *)

Pyruvát (S; látková konc. [mmol/l] *)
02777

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum nelze použít pro stanovení pyruvátu.


Viz též:
Pyruvát
S
*
Látková koncentracePyruvát (P; látková konc. [mmol/l] *)

Pyruvát (P; látková konc. [mmol/l] *)
02774

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno, pacient musí být naprosto v klidu. V odběrové nádobce mít připravenu kyselinu chloristou (1:1 s krví), ihned promíchat. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a tím i deproteinaci s následnou separací provést do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
2 - 8 °C: 8 d
-20 °C: 42 d
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platí pro deproteinované vzorky.


Viz též:
Pyruvát
P
*
Látková koncentracePyruvát (B; látková konc. [mmol/l] *)

Pyruvát (B; látková konc. [mmol/l] *)
08980

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Krev na stanovení je nutno odebrat bez venostázy do 8% kyseliny chloristé v poměru 1:2, po zamíchání probíhá 5-10 minut deproteinace vzorku. Po následné centrifugaci se supernatant zamrazí.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 10 min
2 - 8 °C: 1 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazen.


Viz též:
Pyruvát
B
*
Látková koncentracePyruvát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Pyruvát (U; látková konc. [µmol/l] *)
09420

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Může být součástí vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Pyruvát
U
*
Látková koncentrace