SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty (RDW)

Erytrocyty (RDW)ERC(B)_Erytrocyty (RDW)

Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] *)


Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] *)

Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] *)
04768

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (B)
*
Relativní směrodat. odch. výběr.