SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty (RDW-SD)

Erytrocyty (RDW-SD)ERC(B)_Erytrocyty (RDW-SD)

Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); Směrodatná odchylka [fl] *)
Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); Směrodatná odchylka [fl] počítání částic (imp.))


Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); Směrodatná odchylka [fl] *)

Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); Směrodatná odchylka [fl] *)
16284

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty (B)
*Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); Směrodatná odchylka [fl] počítání částic (imp.))

Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); Směrodatná odchylka [fl] počítání částic (imp.))
16285

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální,5 nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty (B)
Počítání částic (impedance)